Bezpieczeństwo / Edukacja / Informacje / Kultura

16.05.2023

Dzień 16 maja od 1995 roku obchodzony jest jako ogólnopolskie Święto Straży Granicznej. Upamiętnia ono rozpoczęcie działalności tej formacji w roku 1991 .

Dzisiaj Straż Graniczna stanowi nowoczesną formację mundurową o rozwiniętych strukturach na terenie całej Polski. Podstawą misji Straży Granicznej jest zapewnienie bezpieczeństwa lądowych, morskich i powietrznych granic terytorium naszego kraju, kontrola ruchu granicznego, przeciwdziałanie nielegalnej migracji oraz zwalczanie przestępczości o charakterze transgranicznym. Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Straż Graniczna jest również aktywnym uczestnikiem misji zagranicznych, współpracując z innymi państwami członkowskimi i organizacjami międzynarodowymi w zakresie ochrony bezpieczeństwa zewnętrznych granic UE .

Praca funkcjonariuszy straży granicznej, w tym przedstawicieli Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, ma kluczowy wpływ na bezpieczeństwo terytorialne państwa i jego obywateli.

Doceniając, zwłaszcza w obliczu obecnych wydarzeń, odpowiedzialność i rolę pełnionej służby, życzymy wszystkim strażnikom granicznym skutecznego i bezpiecznego wypełniania codziennych zadań.