plakat informacyjny dot. konferencji
Informacje / Ogłoszenia

23.01.2023

plakat informacyjny dot. konferencji

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. ,,Wincenty Stanisław Gawron – człowiek wolności”, która odbędzie się 25 stycznia 2023 r. w godz. 10.00 – 12.00 w budynku I Liceum Ogólnokształcącego.

Prelegentami będą: dr Michał Wenklar (IPN w Krakowie) „Polskie Państwo Podziemne i podziemie powojenne na Ziemi Sądeckiej”, Jarosław Wróblewski (Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL) „Witold Pilecki i Wincenty Gawron: przyjaźń i pamięć” , Karol Wojtas (Polskie Towarzystwo Historyczne) „Wincenty Stanisław Gawron – życie rodzinne i działalność w Służbie Ojczyzny” oraz prof. dr hab. Józef Szymon Wroński (UPJPII w Krakowie) „Witraże projektu Wincentego Gawrona – kościół parafialny w Paszynie”. Zaplanowano również projekcję fragmentu filmu „Rotmistrz” w reżyserii Tadeusza Pawlickiego.

– 28 stycznia 1908 roku, w Starej Wsi, na świat przyszedł Wincenty Stanisław Gawron. Urodził się w rodzinie chłopskiej, starowiejskiego wójta oraz działacza ludowego – Jana Gawrona i Anny z Dębskich. Mimo pochodzenia udało się mu studiować w Krakowie, Lwowie i Warszawie, rozwijając swój talent artystyczny. II wojna światowa spowodowała w jego życiu wielkie zmiany, jak w życiu wielu innych Polaków. Był konspiratorem Związku Czynu Zbrojnego, więźniem KL Auschwitz, żołnierzem Armii Krajowej, powstańcem warszawskim. II wojnę światową zakończył we Włoszech w II Korpusie generała Andersa. Powojenna rzeczywistość w Polsce wymusiła na nim emigrację, pierwotnie do Kanady, a na stałe do Chicago w USA. Gdy sytuacja w PRL na to pozwalała, wielokrotnie odwiedzał Ojczyznę. Założył prywatne Muzeum Wojska Polskiego im. Józefa Piłsudskiego w Chicago. Pamiętał zawsze o swych towarzyszach wojennej tułaczki, szczególną pamięć miał o przyjacielu z KL Auschwitz, Witoldzie Pileckim. Wspomnienia Wincentego zostały przez niego spisane w książce „Ochotnik do Oświęcimia”. Gawron wydał własnym nakładem sztukę „Pieśń walczących Gorców”, ku pamięci tych którzy walczyli do końca swego życia. Słowa, jakie wieńczą to dzieło, niech będą mottem konferencji zorganizowanej z okazji 115. rocznicy urodzin Wincentego Stanisław Gawrona. Oto one:

Wy coście Bożych kamieni rzut w szaniec otwarli –
Dzieje Polski Was w sławę wiekopomną stroją –
Wam – zwykły i ostatni bard Krajowej Armii
I naśladowcom Waszym, „Pieśń” oddaję moją.

Wincenty swym życiem i postawą ukazuje współczesnym, że bycie bohaterem nie musi obligatoryjnie kończyć się przedwczesną śmiercią. Żyć można bohatersko i każdy dzień czynić wyjątkowym w słusznej sprawie. Bycie bohaterem determinuje jeden główny czynnik, WOLNOŚĆ. Bohaterami są ludzie wolni, stąd też tytuł konferencji „Wincenty Stanisław Gawron – człowiek wolności”, gdyż w istocie taki był. Był człowiekiem na wskroś wolnym, który wolność umiłował ponad wszystko inne – podkreśla Damian Król, organizator konferencji. W dniu 10 listopada 2022 r. rada Miasta Limanowianin in">Limanowa podczas uroczystej sesji jednogłośnie przyznała Wincentemu Gawronowi pośmiertny tytuł i medal „Honorowy Obywatel Miasta Limanowa”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Starosta Powiatu Limanowskiego, Burmistrz Miasta Limanowianin in">Limanowa oraz Wójt Gminy Limanowa.

Źródło: TV28