plakat - utrudnienia w ruchu
Bezpieczeństwo / Informacje / Ogłoszenia

20.01.2023

plakat - utrudnienia w ruchu

Starosta Limanowski uprzejmie informuje, że w związku z planowanym od 24 stycznia 2023 r. / wtorek / rozpoczęciem przebudowy dwóch istniejących przepustów drogowych w miejscowości KASINA WIELKA rejon oś. Paluszki w ciągu drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała -Węglówka – Kasina Wielka nastąpi w obszarze przebudowy miejscowe całkowite wyłączenie odcinka drogi powiatowej z ruchu.

mapa objazdu na czas remontu
Dla połączenia komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Kasinka Mała i Węglówka a Kasina Wielka wyznaczony będzie objazd drogą powiatową przez miejscowości Węglówka, Kobielnik a dalej drogą wojewódzką nr 964 przez Wierzbanową do Kasiny Wielkiej i odwrotnie.
Wyłączenie odcinkowe z ruchu podyktowane jest koniecznością całkowitej rozbiórki istniejących przepustów i zamianą na przepusty skrzynkowe tzw. ramowe wraz z odbudową odcinkową drogi powiatowej.
Planowany czasookres przebudowy elementów przepustów w drodze szacowany jest na okres od dwóch do trzech tygodni. Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu zminimalizowania okresu zamknięcia drogi i wprowadzenia na czas dalszych robót ruchu wahadłowego .
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.
Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej inwestycji przebiegała sprawnie, zaś uciążliwości z nią związane trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.