Informacje / Inwestycje

02.12.2022

1 grudnia 2022 r. w obecności Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej Marka Urbańskiego, Grzegorza Gurgula inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Firmy Elektrical Daniela Dziedzica dokonano odbioru wykonanych elementów poprawy warunków bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych.

Prace odbywały się w ramach zadania pn: „ Modernizacja i doposażenie przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego”, zrealizowane dzięki pozyskanemu przez Powiat Limanowski 93% dofinansowaniu z rezerwy celowej budżetu państwa, z programu pomocowego ,,Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań – Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” w wysokości 100.000,00 zł.
W ramach programu wykonano:
1. Dedykowane oświetlenie dwóch przejść dla pieszych wraz z elementami dla osób niepełnosprawnych tzw. brajlery:
– przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowianin in">Limanowa – Kamienica (rejon skrzyżowania z drogą wojewódzką) w centrum Kamienicy.
– przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1632K Kępanów – Tymbark (w obrębie kompleksu sportowego na wysokości przedszkola, biblioteki) w Tymbarku


2. Oznakowanie poziome polegające na montażu punktowych elementów odblaskowych tzw. „kocich oczek” wzdłuż poboczy bitumicznych dróg powiatowych:
– w ciągu drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień w miejscowości Wilczyce Gmina Dobra w kierunku Jurkowa (po stronie lewej od istniejącego
chodnika przy Szkole Podstawowej do nowo wykonanego peronu przystankowego poniżej skrzyżowania z drogą w kierunku m. Łętowe – odcinek 1,1 km)
– w ciągu drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa -Rupniów na dojeździe do przejścia dla pieszych na wysokości Kościoła w m. Stare Rybie od obu stronach przejścia na długości po 50 m
– w ciągu drogi powiatowej nr 1632K Kępanów – Tymbark po stronie prawej od istniejącej zatoki autobusowej – rejon skrzyżowania z drogą nr 1617K w kierunku Piekiełka do istniejącego chodnika – rejon boiska sportowego w Tymbarku odcinek 0,5 km

Całkowity koszt realizacji przedmiotowego zadania wyniósł: 107.603,82 zł brutto, w tym:
– montaż dedykowanego oświetlenia przejść – koszt 64.994,82 zł brutto – wykonawca Firma ELEKTRICAL z Limanowej
– montaż punktowych elementów odblaskowych, tzw. „kocich oczek”– koszt 34 809,00 zł brutto – wykonawca Firma WIMAL