Znak informacja. Niebiski okrąg z białą literą "i" w środku.
Informacje

22.09.2022

Znak informacja. Niebiski okrąg z białą literą "i" w środku.

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym.
Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) Starosta Limanowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania. Treść ogłoszenia