Informacje

01.06.2022

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego pozyskała 275 000,00 zł. ( 100% finansowania), z budżetu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021 – 2030, na realizację zadania publicznego pn. „Turystyczny Powiat Limanowski – edycja 2022”

Zadanie publiczne pn. „Turystyczny Powiat Limanowski – edycja 2022”, zaplanowane jest na okres dwóch lat, jego realizacja potrwa do 31 grudnia 2023r.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

• Utworzenie Akademii Współpracy Powiatu Limanowskiego, w ramach której powołana zostanie Żywa Pracownia Powiatu Limanowskiego składającą się z przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego i zorganizowany zostanie cykl 30 spotkań (15 spotkań w 2022r. i 15spotkań w 2023r.), w gronie 50 osób, chętnych do odbycia takich zajęć. Zorganizowane zostaną: pracownia ceramiki, pracownia wikliny, pracownia bibuły, pracownia koronki, pracownia malarska, pracownia rzeźby. W ramach projektu zatrudnieni zostaną prelegenci, zakupione zostaną materiały na warsztaty oraz zapewnione zostanie wyżywienie. Na koniec warsztatów wykonane prace będą wyceniane, Panie nauczą się szacować koszty swojej działalności, prawidłowo wyceniać swoje prace. Wiedze którą zdobędą będą mogły wykorzystać w przyszłości.
• Wykonana zostanie akcja nasadzeń 8000 sztuk roślin miododajnych (4 000 szt. w 2022r. i kolejne 4 000 szt. w 2023r.). Akcja wykonana będzie wspólnie z Kołami Pszczelarzy w 12 lokalizacjach na terenie powiatu limanowskiego. Nasadzenia zostaną zorganizowane w miejscach ogólnodostępnych. Rośliny do nasadzeń ustalone zostaną wspólnie z szefami 11 kół pszczelarskich działających na terenie Powiatu Limanowskiego.
• Zorganizowana zostanie Akademia Małej Salamandry i Głuszca, dla dzieci z przedszkoli i szkół powiatu limanowskiego. Wynajęci zostaną prelegenci którzy w przedszkolach i szkołach z terenu Powiatu Limanowskiego, poprowadzą serię spotkań na temat znaczenia lokalnej przyrody, obecności parków narodowych, rezerwatów przyrody, form ochrony przyrody, udziału człowieka w kształtowaniu postaw ekologicznych, świadomego podróżowania, pozytywnych zachowań w górach, na szlakach, podczas wakacji. Zorganizowane będzie 20 prelekcji (10 w 2022r. i 10 kolejnych w 2023r.). Ze środków projektu zatrudniony będzie prowadzący zajęcia.
• Zorganizowane zostanie 10 akcji Czyste Szlaki Powiatu Limanowskiego ( 5 akcji w 2022r. i 5 akcji w 2023r.), wspólnie ze szkołami i przedszkolami z terenu Powiatu Limanowskiego. Sprzątanie będzie miało formę akcji jednodniowych w różnych terminach w roku. Zaplanowano, że w 10 akcjach łącznie weźmie udział 100 wolontariuszy i, że posprzątane zostaną co najmniej 20 lokalizacje na terenie powiatu limanowskiego. Dla uczestników akcji zaplanowano transport i wyżywienie.
• Zaplanowano zakup 20 metalowych serc (10 szt. w 2022r. i 10 szt. w 2023r.), na zbieranie nakrętek plastikowych. Serca zamontowane zostaną na terenie Powiatu Limanowskiego.
• Zaplanowano realizację interwencji turystycznych i ekologicznych, w ramach aplikacji Dbaj o Swój Kraj. Zabezpieczono środki na zatrudnienie osoby do prowadzenia interwencji i przyjmowania zgłoszeń oraz ekipę działającą w terenie. Środki zabezpieczono także na materiały do prowadzenia interwencji oraz zakup sprzętu głównie do modernizacji istniejącej infrastruktury turystycznej.