Informacje

20.01.2022

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadasz deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Stopień ostrzeżenia : 1.

Ostrzeżenie jest ważne dla powiatu limanowskiego od godz.11.00 dnia 20.01.2022 r. do godz. 16:00 dnia 20.01.2022 r.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 %.