Informacje / Sport

18.01.2022

Powiat Limanowski wraz z Miastem Limanowianin in">Limanowa realizuje projekt związany z budową obiektu rekreacyjno-sportowego z zapleczem i infrastrukturą komunikacyjną przy ul. Kusocińskiego (ścieżka zdrowia). Na chwilę obecną wyłoniony został wykonawca opracowania projektu budowlanego i wykonawczego obiektu, którym będzie pracownia projektowa PRIMTECH z Tarnowskich Gór.

Koszt wykonania dokumentacji projektowo-budowlanej wyniesie 118 tys. zł. Zgodnie z zapisami porozumienia zostanie on pokryty przez samorządy po połowie. O podpisaniu porozumienia pisaliśmy w artykule – Porozumienie ws. budowy stadionu na ul. Kusocińskiego podpisane! Na wykonanie dokumentacji wykonawca będzie miał pół roku od dnia podpisania umowy.

Zakres projektu obejmuje:
– budowę stadionu pełnowymiarowego o nawierzchni z trawy naturalnej i bieżnią lekkoatletyczną – 6 torów, z trybunami dla 960 osób, a także 160 miejsc na trybunach dla sportowców
– budowę 2 kortów tenisa ziemnego oraz boiska koszykówki
– budowę dróg dojazdowych, chodników, parkingów oraz zaplecza szatniowo- sanitarnego i administracyjnego dla obsługi wszystkich obiektów kompleksu sportowo- rekreacyjnego
Główny stadion obejmować będzie:
-boisko piłkarskie (wymiar boiska: 60×100)
-6-torowa bieżnia okrężna z krawężnikiem wewnętrznym o wymiarach 400m (z odcinkiem 100 metrowym)
-koło do rzutu dyskiem i młotem z klatką
-rzutnia do pchnięcia kulą
-skocznia do skoku w dal oraz trójskoku 1 stronna z podwójnym rozbiegiem (rozbieg 53 metry)
-skocznia do skoku wzwyż )rozbieg 15m)
-skocznia do skoku o tyczce (rozbieg 40 m)

Stadion będzie wykorzystywany do organizacji imprez zarówno miejskich jak i powiatowych. Docelowo planowana jest również organizacja imprez o charakterze ogólnopolskim, które stanowić będą jednocześnie promocję Miasta Limanowianin in">Limanowa oraz Powiatu Limanowskiego.