Informacje

22.07.2021

21 lipca 2021 r. podpisano umowę z Gminą Niedźwiedź na dofinansowanie zakupu mikrobusu 9-miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział Starosta Limanowski – Mieczysław Uryga oraz Wójt Gminy Niedźwiedź – Rafał Rusnak.

Dofinansowanie do realizacji w/w projektu było możliwe dzięki pozyskaniu przez Powiat Limanowski środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier transportowych przewidzianych w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” w wysokości – 97 580,00 zł. Niniejsza kwota stanowi 70% całej inwestycji.

Warto przypomnieć, iż podpisanie w/w umowy było rezultatem zawartej w dniu 30 czerwca 2021 r. umowy pomiędzy Powiatem Limanowskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.