Starosta Limanowski informuje, że w związku z planowanym położeniem nawierzchni bitumicznych ( warstwa wyrównawcza i wiążąca) całą szerokością jezdni, w dniach od 14 do 18 czerwca (poniedziałek – piątek) w godzinach 08:00 do 18:00 nastąpi zamknięcie drogi powiatowej nr 1579 K Siekierczyna – Naszacowice na odcinku od mostu w Berdychowie do centrum Przyszowej.

Na czas zamknięcia odcinka drogi, zostanie wyznaczony objazd drogami powiatowymi i gminnymi przez miejscowości: Siekierczyna ( Podstawy), Stara Wieś (Wola), Siekierczyna, Roztoka, Łukowica i odwrotnie. Kierowanie ruchu na wyznaczone objazdy odbywać się będzie poprzez uprawnione osoby. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, podane powyżej ramy czasowe mogą ulec zmianie/przesunięciu.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Mapa z wyznaczonymi objazdami drogi powiatowej