Z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Dziecka ogłaszamy Konkurs pn. „Zbudowane z klocków – atrakcje Powiatu Limanowskiego w dziecięcej wyobraźni”, skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat z terenu powiatu limanowskiego.

Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę, nawiązującą do wybranej atrakcji turystycznej powiatu limanowskiego. Jako materiał wykonania zostały wybrane klocki – dowolnej wielkości, kształtu i rodzaju.

Celem konkursu „Zbudowane z Klocków – Atrakcje Powiatu Limanowskiego w dziecięcej wyobraźni jest promocja walorów powiatu limanowskiego, widzianych przez pryzmat dziecięcej wyobraźni oraz kreatywności.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. Dzieci: 5-9 lat,
  2. Młodzież: 10-15 lat

Prace konkursowe można nadsyłać do dnia do dnia 18.06.2021 r. z dopiskiem KONKURS „ZBUDOWANE Z KLOCKÓW – ATRAKCJE POWIATU LIMANOWSKIEGO W DZIECIĘCEJ WYOBRAŹNI”. Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 26.06.2021 r., a wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej powiatu.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konkursie oraz opiekunów prosimy o zapoznania się z REGULAMINEM oraz wypełnienie załączonych do niego dokumentów.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!