Na górze Paproć rozpoczęto prace montażowe tablic ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej. Dziesięć tablic poglądowych zawiera informacje między innymi o drzewostanie, gatunkach lasotwórczych, ptakach i zwierzynie leśnej, grzybach oraz paprociach i mchach. Na ścieżce można znaleźć również panoramę przedstawiającą szczyty górskie: Mogielicę, Łopień oraz Modyń.

Łączny Koszt inwestycji to ponad 18 tys. zł. Prace wykonuje firma BOR-ARS z Krościenka n. Dunajcem.

Uruchomienie nowego produktu turystycznego na górze Paproć to możliwość odbycia ciekawej lekcji oraz miłego spędzenia czasu wśród zieleni. Ścieżka kierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale z pewnością stanie się również atrakcją dla całych rodzin.

Ważną rolą nowo powstałego produktu turystycznego jest jego funkcja edukacyjna – zwiększenie świadomości ekologicznej, zwłaszcza wśród młodego pokolenia jak również tworzenie więzi z regionem i jego przyrodą.