Podpisanie umów na sali konferencyjnej. Przy stole siedza przedstawiciele Zarządu Powiatu oraz roboszczowie parafii które otrzymały w tym roku doatcję.
Informacje / Inwestycje / Kultura

24.03.2021

Podpisanie umów na sali konferencyjnej. Przy stole siedza przedstawiciele Zarządu Powiatu oraz roboszczowie parafii które otrzymały w tym roku doatcję.

24 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się podpisanie umów w zakresie dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu limanowskiego. W spotkaniu uczestniczyli proboszczowie parafii z terenu powiatu limanowskiego, którym została udzielona dotacja. Powiat Limanowski reprezentował Starosta Mieczysław Uryga, Wicestarosta Agata Zięba oraz Członek Zarządu Wojciech Włodarczyk. Łączna kwota udzielonej dotacji w 2021 r. to 150 tys.zł.

Dzisiejsze podpisanie umów to efekt przyjętej przez Radę Powiatu podczas ostatniej XVI Sesji Rady Powiatu Limanowskiego uchwały o udzieleniu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego. Podstawy udzielania dotacji określone są na mocy Uchwały Nr XXX/311/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Parafie, które otrzymały dofinansowanie w 2021 roku :

  1. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej. Remont kamiennej posadzki II etap w kościele pw. św. Szymona i Judy – 20 000 zł
  2. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Prace konserwatorskie przy ścianach zewnętrznych Kaplicy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Limanowej przy ul. Kościuszki – 10 000 zł
  3. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej. Konserwacja struktury, rzeźby i snycerki ołtarza głównego kościoła – 20 000 zł
  4. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy. Zakończenie konserwacji organów w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła – 20 000 zł
  5. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Antoniego Opata w Męcinie. Pełna konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Antoniego Opata – 30 000 zł
  6. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej. Konserwacja barokowych ołtarzy: głównego i bocznych w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa – 25 000 zł
  7. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Ujanowicach. Odsłonięcie i pełna konserwacja polichromii stropu nawy (V etap) kościoła – 25 000.

Warto również podkreślić, że w ciągu 8 lat Powiat Limanowski przeznaczył na dofinansowanie zabytków łącznie kwotę 1,1 mln zł.