Powiat Limanowski od 2017 roku realizuje wspólnie z Gminą Kamienica, Gminą Słopnice, Gminą Limanowianin in">Limanowa i Miastem Limanowianin in">Limanowa projekt pn. „Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowianin in">Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec”.

Z uwagi na fakt iż projektowane trasy zapewniają połączenie z VELO DUNAJEC zaprojektowany nowy szlak nazwano VELO Limanowski. W ramach projektu powstało ponad 23 km nowych tras rowerowych i szlaków pieszych km oraz odnowiono istniejące szlaki poprzez ich oznakowanie na odcinku ponad 16 km.

Z końcem roku 2020 Powiat Limanowski wydał mapy turystyczne i przewodniki po powstałej nowej infrastrukturze. W ramach projektu powstały miejsca postojowe, zaplecza informacyjno-sanitarne, parkingi w Gminach Słopnice, Kamienica, Mieście Limanowianin in">Limanowa oraz w Gminie Limanowa, które zostały wyposażone w altany / wiaty, stanowiska dla rowerów, kosze na śmieci i tablice informacyjne. Aby monitorować ruch turystycznych na powstałych trasach zamontowane zostały innowacyjne pętle do pomiaru ruchu turystycznego w miejscowościach Kamienica, Szczawa, Stara Wieś oraz Słopnice.

W ramach projektu powstał także portal turystyczny www.velolimanowski.pl oraz aplikacja na system Android prezentująca nowopowstałe szlaki turystyczne. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepu Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=io.mobiexpert.limanowa&hl=pl&gl=US

Projekt jest realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne Trasy Turystyczne.