informacja
Informacje

05.02.2021

informacja

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, którego realizację w roku 2021 wspiera Powiat Limanowski.

W dniu 4 lutego 2021 r. Zarząd Powiatu Limanowskiego podjął uchwałę dotyczącą otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, którego realizację w roku 2021 wspiera Powiat Limanowski.

W związku z powyższym, Zarząd Powiatu Limanowskiego zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert.

Poniżej tekst uchwały i ogłoszenia o konkursie:

Uchwała Nr 710/21 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, którego realizację w roku 2021 wspiera Powiat Limanowski