informacja
Informacje

02.02.2021

informacja

Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od dnia 2 lutego 2021r. do dnia 23 lutego 2021r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności zabudowanej nieruchomości o łącznej pow. 0,5434 ha, oznaczonej jako dz. ew. nr 111/4, nr 111/8, nr 111/9 i nr 111/11 znajdującej się w Porębie Wielkiej w gminie Niedźwiedź.