widok na budynek starej kolonii
Informacje / Inwestycje

22.01.2021

widok na budynek starej kolonii

Rozpoczął się remont budynku „Starej Kolonii” przy Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej w ramach zadania pn. „Dostosowanie obiektu „Starej Kolonii” w Porębie Wielkiej do potrzeb ewakuacyjnych wraz z zapewnieniem bezpiecznych warunków sanitarno-technicznych, w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną”.

Realizacja zadania stanowi reakcję Powiatu Limanowskiego na wciąż aktualne zagrożenie związane z COVID-19 oraz ma na celu zapewnienie mieszkańcom placówek opieki całodobowej z terenu powiatu limanowskiego optymalnych warunków związanych z bezpiecznym i zorganizowanym przyjęciem osób, które w wyniku zagrożenia epidemiologicznego wymagają natychmiastowego schronienia w miejscu przeznaczonym do ewakuacji mieszkańców.

Wartość otrzymanej dotacji wynosi ponad 500.000 zł (wartość dofinansowania zadania – 100%!). Koszt samych prac remontowych wyniesie 219 186,00 zł i w całości finansowany będzie z ww. grantu. Termin realizacji zadania: 31.03.2021r.

Zakres prac.

W celu zapewnienia prawidłowych i zgodnych ze standardami warunków, wykonywany jest remont pomieszczeń (w tym łazienek, stołówki, pomieszczenia socjalnego) i korytarzy w zakresie ich gruntownego odnowienia. W pokojach instalowane będą telefony aby osoby przebywające w izolacji miały możliwość komunikowania się z personelem. Do dyspozycji będą również komputery zakupione w ramach dofinansowania. Dodatkowo wykonana zostanie instalacja TV – Sat wraz z montażem telewizorów w każdym z pokoi. W ramach wyposażenia już wkrótce będzie rozstrzygnięcie przetargu na zakup nowych łóżek, szaf, stolików, regałów, krzeseł.

W ramach grantu nastąpi również zakup środków ochrony indywidualnej, w tym maseczek, środków do dezynfekcji ciała, jak również środków dezynfekujących powierzchnię obiektu oraz aparatów do dekontaminacji pomieszczeń.

 

Zadanie pn. „Dostosowanie obiektu „Starej Kolonii” w Porębie Wielkiej do potrzeb ewakuacyjnych wraz z zapewnieniem bezpiecznych warunków sanitarno-technicznych, w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną”, w ramach zadania grantowego „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19” realizowane jest w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014–2020.

loga unijne