Organizatorzy II edycji Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego „#Odważ się być Mądrym#Sapere Aude!” zapraszają do uczestnictwa w konkursie. Idea konkursu jest owocem utrzymywanej od wielu lat pozycji lidera edukacji filozoficznej wśród szkół powiatu limanowskiego przez I LO im. Władysława Orkana.

Głównym celem konkursu jest rozwijanie samodzielnego, kreatywnego myślenia uczniów, formowanie ich wrażliwości poznawczej oraz moralnej, motywowanie do ciężkiej pracy i rozwoju osobistego oraz wspieranie utalentowanych młodych ludzi z Limanowszczyzny.

Konkurs trwa od 20 stycznia do 1 marca 2021 r.

Szczegóły konkursu w Regulaminie

Oświadczenie