informacja

I N F O R M A C J A

Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od dnia 30.12.2020r. do dnia 20.01.2021r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczony do najmu.

Przedmiot najmu stanowi lokal o powierzchni 84,23 m2 znajdujący się na piętrze budynku przy ul. M.B. Bolesnej 8 w Limanowej.