W obecności Wicestarosty Limanowskiego – Agaty Zięba, Radnych Powiatowych – Józefa Pietrzaka, Kazimierza Jasińskiego, Wójta Gminy Łukowicy – Bogdana Łuczkowskiego, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg – Marka Urbańskiego oraz przedstawicielem Wykonawcy Firmy DROG-BUD ze Słopnic – Stanisławem Staśko, dokonano odbioru wykonanych dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej Limanowianin in">Limanowa – Kamienica w miejscowości Roztoka.

Wartość zadania wyniosła 298.890,00 zł przy 50% udziale środków Powiatu Limanowskiego. Inwestorem zadania w ramach zawartej umowy pomiędzy Powiatem Limanowskim, a Gminą Łukowica , była Gmina.

Zapewnienie bezpiecznego korzystania z komunikacji publicznej przy tak dużym natężeniu ruchu jaki ma miejsce na trasie Limanowa- Kamienica i odwrotnie, poprzez wykonanie przedmiotowych zatok było od dawna oczekiwane przez mieszkańców m. Roztoka.