Nieodpłatna pomoc prawna - plakat

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu limanowskiego w 2021 r.”.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA TUTAJ.