W jubileuszowym roku setnych urodzin Św. Jana Pawła II, przed kościołem parafialnym p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Łętowym, stanął piękny kamień z tablicą, na której umieszczony został napis: Płacz Matki Bożej to znak nadziei. Obok – okazała dwustronna gablota z mapą Szlaku Papieskiego na tym terenie i historią parafii opatrzoną licznymi fotografiami archiwalnymi, zebranymi podczas wywiadów z mieszkańcami wsi.

W Dniu Papieskim, 11 października br. nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej postać Ojca św. Jana Pawła II. Materiał na gablotę, koszt wydruku mapy „Szlaku Papieskiego Matki Bożej Królowej Polski” oraz tablicy z historią parafii został sfinansowany ze środków Powiatu Limanowskiego w ramach dotacji pozyskanej przez Stowarzyszenie „Łętowianie” w ramach zadania pn. „Ojcze Św. pamiętamy”.