• W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym, opracowali przypomnienie przepisów dotyczących sposobu zachowania się w razie uczestnictwa w zdarzeniu drogowym.
  Ustawa Prawo o ruchu drogowym rozgranicza...
 • W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym, opracowali przypomnienie przepisów dotyczących sposobu zachowania się w razie uczestnictwa w zdarzeniu drogowym.

  Ustawa Prawo o ruchu drogowym rozgranicza dwa rodzaje zdarzeń drogowych, od których uzależnia sposób dalszego postępowania osoby uczestniczącej w nich.

  Zdarzenie drogowe:

  • Wypadek, w którym co najmniej jedna osoba jest ranna lub zabita,
  • Wypadek, w którym nie ma zabitych lub rannych, a straty występują jedynie w mieniu (tzw. kolizja drogowa).

  Sposób zachowania się podczas kolizji drogowej:

  • Zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  • Przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu zdarzenia.
  • Ocena czy wśród uczestników zdarzenia są osoby zabite lub ranne.
  • Niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca zdarzenia, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu.
  • Pozostać na miejscu zdarzenia do przyjazdu Policji. Przy zaistnieniu kolizji drogowej, nie ma obowiązku wzywania Policji - do procedury odszkodowawczej wystarczy spisanie oświadczenia.
  • Podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC, na żądanie osoby uczestniczącej w kolizji lub Policji.

  Sposób zachowania się podczas wypadku drogowego:

  • Zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  • Przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu zdarzenia.
  • Ocena czy wśród uczestników zdarzenia są osoby zabite lub ranne.
  • Udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję. Ponadto należy nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku (m.in. nie przemieszczać pojazdów).
  • Pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.
  • Podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku lub Policji.