Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje o możliwości składania w dniach od 12.10.2020 do 18.10.2020 r. wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Środki finansowe pozostające w dyspozycji Urzędu to kwota 150 000,00 zł.

Pracodawcy mogą składać wnioski w ramach następujących priorytetów:

Priorytet a – wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Priorytet b – wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych

Priorytet c – wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej

Priorytet d – wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub
o szczególnych charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowe

Priorytet e – wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do pobrania znajdują się na stronie:

https://limanowa.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/AwST7JxzHLms/content/13411644-informacja-o-naborze-wnioskow-w-ramach-srodkow-rezerwy-krajowego-funduszu-szkoleniowego