Na początku września 2020 r. zakończyły się prace nad stworzeniem muralu promującego działalność Armii Krajowej na ziemi limanowskiej.

W ramach projektu ścianę budynku sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej odświeżono i na nowej elewacji został wykonany mural autorstwa Mariusza Brodowskiego – znanego sądeckiego artysty działającego pod pseudonimem MGR MORS.

Mural prezentuje logo nowopowstałego szlaku Armii Krajowej na ziemi limanowskiej oraz fragment wiersza autorstwa Józefa Bieńka – lokalnego poety, żołnierza Armii Krajowej. Na muralu prezentują się również żołnierze z placówki AK Trzos z Tymbarku od lewej pchor. Bolesław Pieguszewski “Han” i Marian Kapturkiewicz “Rola” obaj z bronią zrzutową jaka była zrzucona z 9 na 10 lipca 1944 r na polach Dzielca nad Słopnicami.

W ramach projektu trwają także prace nad opracowaniem przewodnika turystycznego po tematyce związanej z AK oraz powstaje mapa turystyczna z miejscami związanymi z tematyką AK na ziemi limanowskiej. W trakcie opracowania są również treści turystyczno – historyczne do 12 tablic, które zostaną zamontowane w miejscach związanych z działalnością AK na terenie Powiatu Limanowskiego. Nad opracowaniem treści historycznych do przewodnika, mapy i tablic czuwa znany historyk Przemysław Bukowiec, który jest opiekunem merytorycznym szlaku. Prowadzi on intensywne prace inwentaryzacyjne miejsc pamięci, współpracuje przy opracowaniu treści z lokalnymi pasjonatami historii oraz z historykami IPN Kraków.

 

Projekt muralu został wykonany w ramach realizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną Powiatu Limanowskiego projektu pn. Szlak Armii Krajowej na ziemi limanowskiej. Projekt jest finansowany ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.
Więcej informacji na temat nowego szlaku znajduje się tutaj: Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego otrzymała dofinansowanie do nowego szlaku tematycznego.