W dniu 11 września 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Limanowej, któremu przewodniczył Pan Wojciech Włodarczyk – członek Zarządu Powiatu Limanowskiego. W posiedzeniu uczestniczyła również Pani Agata Zięba – Wicestarosta Limanowski.

W trakcie posiedzenia Rada zapoznała się z informacją o aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie limanowskim, ponadto dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej – Pan Marek Młynarczyk przedstawił członkom Rady informację o stanie bezrobocia na terenie powiatu limanowskiego oraz działalności PUP w Limanowej za I półrocze 2020 r., w tym o stanie realizacji projektów POKL współfinansowanych ze środków EFS za I półrocze 2020 r.

W dalszej części obrad Rada pozytywnie zaopiniowała propozycję zmian w podziale środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie aktywnych programów realizowanych przez PUP w Limanowej w 2020 roku.

Na zakończenie posiedzenia Rada wyraziła opinie w sprawie umorzenia należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które omówiła Pani Anna Cuper – zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej.