Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Powiatu Limanowskiego

Od jutra 12 września, po tygodniu obostrzeń w strefie czerwonej, Powiat Limanowski wraca do żółtej strefy. Niemniej jednak nadal obowiązują nas ograniczenia. Apeluję do Państwa o ścisłe przestrzeganie wytycznych i zaleceń sanitarnych. Apeluję również do uczniów, którzy rozpoczęli naukę stacjonarną – dbajcie o siebie i przestrzegajcie tych zaleceń. Pamiętajmy, że od odpowiedzialnej postawy nas wszystkich zależy skuteczność kroków podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa. Bądźmy rozważni i społecznie odpowiedzialni.

Dziękuję za Państwa zrozumienie i poszanowanie aktualnie obowiązującego reżimu sanitarnego.