• Jak działają nowe narkotyki - dopalacze? – opowiada ekspert dr Tomasz Białas, Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

    Aby wysłuchać rozmowy w całości, zapraszamy do naszego policyjnego podcastu pt.: #WspólnieBezpieczni bez dopalaczy.
  • Jak działają nowe narkotyki - dopalacze? – opowiada ekspert dr Tomasz Białas, Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

    Aby wysłuchać rozmowy w całości, zapraszamy do naszego policyjnego podcastu pt.: #WspólnieBezpieczni bez dopalaczy.