Informacje

18.08.2020

15 sierpnia odbyły się drugie zajęcia warsztatów „Wszystko w twoich rękach”, współfinansowane przez Powiat Limanowski.

Tematyką warsztatów było Święto Matki Boskiej Zielnej. Uczestnicy warsztatów poznali zwyczaj robienia i święcenia bukietów w naszym regionie. Poznali rolę ziół i kwiatów wykorzystywanych przez dawnych mieszkańców galicyjskich wsi. Zajęcie były piękną lekcją tradycji i historii, szczególnie dla najmłodszych.

Głównym celem projektu było rozwijanie kompetencji kulturowych społeczeństwa, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentów, integracji międzypokoleniowej, upowszechnianie wiedzy i pobudzenie zainteresowania dziedzictwem regionu.