Marszałek Województwa Małopolskiego, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu oraz Fundacja PRO-Vincja zapraszają mieszkańców subregionu Sądeckiego do udziału w konkursie pod nazwą „Zmierz się z Bidą Galicyjską”. Konkurs organizowany jest w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.