• W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie § 23 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, opracowali pierwszą część krótkiego przypomnienia przepisów...
 • W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie § 23 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, opracowali pierwszą część krótkiego przypomnienia przepisów dotyczących wybranych znaków zakazujących wjazdu.

  Grafika jest kopią tekstu maszynowego zamieszczonego poniżej

  Znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” dotyczy:

  • samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
  • ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych,
  • ciągników siodłowych,
  • pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.

  Określona na znaku (lub na tabliczce pod znakiem) masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdów lub zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej wartość podaną na znaku (lub tabliczce).

  Znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad… t” oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku. W przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.

  Podkreślić należy że w przypadku znaku B-5 określona na nim wartość odnosi się do dopuszczalnej masy całkowitej, a wartość określona na znaku B-18 określa maksymalną rzeczywistą masę całkowitą pojazdu.