Tegoroczni maturzyści poznali wczoraj wyniki egzaminu dojrzałości. W tym roku matury były dodatkowym wyzwaniem dla uczniów i całego krajowego systemu oświaty również z powodu epidemii koronawirusa. Jak przedstawiają się wyniki maturzystów z powiatu limanowskiego?

Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych zdało 729 absolwentów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Limanowski, co stanowi 78 % zdających (936 osób). Uczniowie liceów ogólnokształcących mogą pochwalić się 90 % zdawalnością, natomiast uczniowie techników 70 %.

Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu obowiązkowego, mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego we wrześniu. Stanowią oni 16% zdających. Osoby, które nie zdały egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego (6%) mogą przystąpić do matury w kolejnych latach.

Dla porównania, zdawalność egzaminu maturalnego w województwie małopolskim wynosi 78%, w kraju 74 %. Wśród absolwentów liceów ogólnokształcących w województwie wynosi ona 84%, w kraju 81%, natomiast wśród uczniów techników 69% w województwie i 62% w kraju.

Według wyników wojewódzkich 15% (w kraju 9%) absolwentów może przystąpić do egzaminu poprawkowego we wrześniu. Prawa do poprawy nie uzyskało 7% osób w województwie i 9% w kraju.