Centrum Kształcenia Ustawicznego w ZSTiO w Limanowej przy ul. Zygmunta Augusta 8, zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnych szkół – liceum dla dorosłych, szkoły policealnej i szkoły branżowej II stopnia. Rekrutacja trwa do końca sierpnia.

W szkole policealnej można podjąć naukę w zaocznych klasach w zawodach: florysta, opiekun medyczny, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik administracji, opiekunka dziecięca, opiekun w domu pomocy społecznej.

W zaocznym liceum dla dorosłych można podjąć bezpłatną naukę po zasadniczej szkole zawodowej i szkole branżowej I stopnia. Jest możliwość kształcenia dorosłych, którzy ukończyli tylko szkołę podstawową lub gimnazjum.

Po raz pierwszy prowadzony jest nabór do szkoły branżowej II stopnia. Kształcimy bezpłatnie w zawodach:

  1. Technik pojazdów samochodowych – klasa dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych lub elektromechanik pojazdów samochodowych
  2. Technik elektryk – klasa dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia w zawodzie: elektryk

Branżowa szkoła II stopnia umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Szczegółowe informacje w sekretariacie ZSTiO przy ul. Z. Augusta 8 w Limanowej i pod numerem telefonów 18 337-68-32, 18 337-26-02 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00