• W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie § 23 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, oraz art. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym opracowali krótkie...
 • W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie § 23 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, oraz art. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym opracowali krótkie przypomnienie przepisów dotyczących znaku B-25 „zakaz wyprzedzania”.

  Znak oznacza, że nie mogą wyprzedzać kierujący pojazdami silnikowymi. Zakaz nie dotyczy więc kierujących takimi pojazdami jak:

  1. Motorowery

  2. Pojazdy szynowe

  3. Pojazdy zaprzęgowe

  4. Rowery

  5. Wózki rowerowe

  Nie wolno wyprzedzać pojazdów silnikowych wielośladowych. Można zatem wyprzedzić taki pojazd jak:

  1. Motocykl (bez wózka bocznego)

  2. Motorower

  3. Rower

  4. Wózek Rowerowy

  5. Pojazd Szynowy

  6. Pojazd zaprzęgowy

  Umieszczona pod znakiem tabliczka informuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.

  Pamiętać należy, że wyprzedzanie to przejeżdżanie (lub przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku, nawet jeżeli nie wiąże się to ze zmianą pasa ruchu!