W związku z nadal istniejącym zagrożeniem i trudną sytuacją epidemiczną w województwie małopolskim Policja apeluje o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń. Codziennie dowiadujemy się o nowych zakażeniach. Piękna pogoda i znudzenie nie zwalniają nas z odpowiedzialności.

Przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązują obostrzenia wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ograniczanie kontaktu z innymi osobami minimalizuje ryzyko zakażenia. Policjanci apelują o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, współpracę i realizowanie poleceń służb. W tym trudnym dla wszystkich momencie ważne jest odpowiedzialne i rozsądne zachowanie każdego z nas!

Policjanci każdorazowo będą interweniować w przypadku naruszenia przepisów dotyczących m.in. obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu. Nie ma tolerancji dla osób narażających siebie oraz innych!

Wobec wszelkich zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami wyciągane są konsekwencje prawne.

Źródło: limanowa.policja.gov.pl