W sobotę 8 sierpnia br. na Limanowskim Rynku rozpocznie się Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Memoriał Henryka Łasaka”. Trasa wyścigu będzie przebiegać przez drogi miejskie oraz drogi powiatu w gminach Limanowa, Łukowica, Kamienica oraz Słopnice z metą na placu obok Limanowskiego Domu Kultury. Na trasie wyścigu nastąpi czasowe wyłączenie z ruchu odcinków drogi.

Szczegółowy plan trasy wyścigu tutaj.