• Od 1925 r. służbę w Policji Państwowej mogły pełnić kobiety. Oprócz odpowiedniego stanu cywilnego – panna lub bezdzietna wdowa, wieku – od 25 do 40 lat, sprawności fizycznej i wykształcenia - co najmniej 4 klasy szkoły średniej lub 7 oddziałów szkoły powszechnej, wymagano od nich dodatkowo m.in....
  • Od 1925 r. służbę w Policji Państwowej mogły pełnić kobiety. Oprócz odpowiedniego stanu cywilnego – panna lub bezdzietna wdowa, wieku – od 25 do 40 lat, sprawności fizycznej i wykształcenia - co najmniej 4 klasy szkoły średniej lub 7 oddziałów szkoły powszechnej, wymagano od nich dodatkowo m.in. znajomości języków obcych, świadectwa moralności i podpisania zobowiązania, że przez pierwsze 10 lat służby nie wyjdą za mąż.

    Do pierwszego kursu dla kobiet zakwalifikowano 30 dziewcząt, a po jego odbyciu polskie policjantki zostały skierowane do służby w Warszawie i Łodzi. Zajmowały się walką z handlem ludźmi, nierządem, sutenerstwem, włóczęgostwem i przestępczością nieletnich. Polska Policja kobieca, na czele z jej organizatorką kom. Stanisławą Filipiną Paleolog, była uznawana za jedną z najlepszych w tym czasie.

    Fragment uroczystej wypowiedzi generalnego inspektora dra Jarosława Szymczyka - Komendanta Głównego Policji z dnia 24 lipca 2020 roku z okazji Święta Policji:

    W tym roku przypada zatem niezwykły jubileusz dla Pań, które służą i pracują w polskiej Policji, bo to właśnie 95 lat temu utworzono Policję Kobiecą. Wówczas Pań wstąpiło do służby zaledwie 30, dziś policyjne mundury nosi ponad 16 tysięcy kobiet i praktycznie nie ma takiego obszaru funkcjonowania polskiej Policji, w którym nie spotkalibyśmy Pań, ale też jeszcze większą rzeszę stanowią Panie Pracownice polskiej Policji - ponad 18 tysięcy: - Nieoceniona, często niezauważalna praca pracowników cywilnych, zdecydowanej większości Pań, ale jakże ważna, jakże istotna, jakże potrzebna”.