informacja

I N F O R M A C J A

Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od dnia 30.07.2020r. do dnia 20.08.2020r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczony do najmu.

Przedmiot najmu stanowi lokal o powierzchni 50,40m2 znajdujący się w budynku położonym na płycie rynku przy. ul. Rynek 25 w Limanowej.