„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu dla Rodziny Zmarłego

Śp. Stanisława Wiktora

Radnego Rady Powiatu Limanowskiego I Kadencji w latach 1999 – 2002

składają

Mieczysław Uryga
Starosta Limanowski
wraz z Zarządem Powiatu

oraz

Ewa Filipiak
Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego
wraz z Radą Powiatu