24 lipca 2020 roku odbyło się spotkanie podsumowujące konkurs kreatywności pn. „Moja Rodzina- czas wolny spędzamy razem”, zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

Nagrody i wyróżnienia laureatom wręczyli Wicestarosta Limanowski – Pani Agata Zięba oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej – Pani Monika Nawalaniec.

Celem konkursu było szerzenie idei rodzicielstwa zastępczego, rozwój wyobraźni dzieci i młodzieży, promowanie czasu wolnego spędzanego z rodziną, propagowanie wartości rodziny w życiu każdego człowieka, kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny.

Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:

Miejsce I: Patryk i Kamil Piela

Miejsce II: Adam Czyrnek ex aequo Ewa Mąka

Miejsce III: Magdalena Witko i Paulina Michońska ex aequo Oliwia Duda, Nadia Duda, Olgierd Nowak, Stanisław Hojda

Wyróżnienia:

Kamila Czyrnek

Maja Rojek

Kacper Nawalaniec

Julia Matusik

Aleksandra Tomczak

Aldona Prusak

Anna Prusak

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody.

Serdecznie gratulujemy!