• W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie art. 50 Ustawy Prawo o ruchu drogowym opracowali krótkie przypomnienie zasad sygnalizowania w razie awaryjnego postoju pojazdu.

  • W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie art. 50 Ustawy Prawo o ruchu drogowym opracowali krótkie przypomnienie zasad sygnalizowania w razie awaryjnego postoju pojazdu.