Dzisiaj odbył się odbiór remontu przepustu kamiennego sklepionego w miejscowości Stara Wieś osiedle Pożary, w ciągu drogi powiatowej nr 1609 K Limanowianin in">Limanowa – Kamienica.

W ramach prac zostało wykonane zabezpieczenie fundamentów przepustu. Wykonano obustronne stożki kamienne, dokonano remontu wspornika chodnikowego wraz obustronną wymianą barier ochronnych.

Zadanie realizowane było ze środków własnych Powiatu Limanowskiego.

Koszt zadania to 133 054,51 złotych.

Wykonawca inwestycji był Zakład Budowy Mostów Sp. z o. o. Sp. K. z Klęczan.