Województwo Małopolskie w odpowiedzi na potrzeby rodziców dzieci w wieku do lat 3 uruchomiło trzeci nabór do Projektu grantowego “Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ta inicjatywa Województwa Małopolskiego o wartości ponad 19,5 min zł ma na celu stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług. Realizatorem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Do wzięcia udziału w Projekcie, a tym samym, do skorzystania z możliwości dofinansowania kosztów zatrudnienia Niani zapraszam rodziców najmłodszych dzieci, którzy ze względu na konieczność sprawowania nad nimi opieki nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

W ramach Projektu przeprowadzono już dwa nabory i objęto wsparciem łącznie ponad 450 rodzin z województwa małopolskiego. Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan, niemniej jednak, w związku z tym, że do tej pory żadna rodzina z Państwa obszaru nie skorzystała jeszcze z dofinansowania do kosztów zatrudnienia niani, szczególnie zapraszam do wzięcia udziału w Projekcie mieszkańców Państwa Gminy. W związku z tym zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o naborze do Projektu wśród mieszkańców oraz wśród instytucji działających na terenie Państwa Gminy (w tym podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, kobiet, osób pozostających bez pracy, samotnie wychowujących dzieci) tak, aby dotarła ona do możliwie najszerszego grona odbiorców Projektu.

W załączeniu znajduje się Regulamin naboru wraz z załącznikami oraz materiały promocyjne dot. Projektu. Szczegółowe informacje nt. Projektu znajdą Państwo na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce “Małopolska Niania 2.0”.

źr.: malopolska.pl