Powiat Limanowski, za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej, pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w kwocie 4 mln 171 tys. zł na realizację następujących programów:

– 1 mln 466 tys. zł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia,

– 1 mln 371 tys. zł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi,

– 985 tys. zł na aktywizację zawodową bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych,

– 349 tys. zł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych na terenach, na których w 2020 roku miały miejsce klęski żywiołowe.

Łącznie na łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową osób bezrobotnych w 2020 roku pozyskano pond 18 mln złotych, a na pomoc przedsiębiorcom w ramach Tarczy antykryzysowej już ponad 52 mln złotych (pożyczki i dofinansowania).

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej prowadzi nabór wniosków do poszczególnych programów. Szczegółowe informacje wraz z drukami wniosków dostępne są na stronie internetowej www.limanowa.praca.gov.pl