Od 6.07.2020 Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej, po przerwie związanej z rewitalizacją rynku znów funkcjonuje w swojej poprzedniej lokalizacji, czyli w budynku potocznie zwanym „Buzodromem”.

Przypomnijmy, że od października 2019 r. PCIT tymczasowo mieściło się w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej. Od poniedziałku jednak wróciło na limanowski rynek, gdzie od 2011 r. ma swoją siedzibę w charakterystycznym budynku w samym centrum stolicy powiatu.

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej działa w strukturach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Limanowej w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (od 2011 r.).

Do głównych zadań PCIT należy obsługa ruchu turystycznego oraz promocja Ziemi Limanowskiej. Pracownicy udzielają wyczerpujących informacji zarówno turystom krajowym, zagranicznym, jak i mieszkańcom Limanowej i okolic przekazując aktualne informacje na temat walorów krajoznawczo- turystycznych, kulturowych oraz rekreacyjnych Limanowszczyzny.
Turyści mogą uzyskać potrzebne informacje na cztery sposoby – bezpośrednio w centrum, za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmowy telefonicznej i poczty tradycyjnej. Odwiedzający mają dostęp do bezpłatnych materiałów promocyjnych, ulotek, folderów, planów miasta, w różnych wersjach językowych. Dotyczą one nie tylko powiatu limanowskiego, ale całego terenu Małopolski. Korzystanie z Internetu, zwiedzanie mini galerii, w której znajdują się obrazy, rzeźby oraz inne dzieła lokalnych artystów również jest bezpłatne.
Poza podstawową działalnością, PCIT realizuje szereg dodatkowych działań. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na działalność edukacyjną placówki – pracownicy PCIT organizują zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu limanowskiego na temat działalności placówki i roli informacji turystycznej. Przygotowują także występy zespołów regionalnych i degustacje miejscowej kuchni; pokazy rękodzieła ludowego; wystawy studentów Politechniki Krakowskiej; spotkania z autorami książek dotyczących regionu. Uczestniczą w Targach Turystycznych oraz Festiwalach Funduszy Europejskich .
Dodatkowo w placówce PCIT dyżury pełni też przewodnik górski Oddziału Limanowskiego PTTK mający uprawnienia przewodnika beskidzkiego oraz terenowego na woj. małopolskie i pilota wycieczek. Współpraca z PTTK pozwala na wspólne organizowanie imprez oraz wypraw w góry, a także wspieranie się poprzez wzajemne przekazywanie materiałów informacyjnych.
Obecnie w w PCIT można oglądać wystawę prac laureatów konkursu „Powiat Limanowski w oczach dziecka”:
Aktualne godziny pracy Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej:
pn-pt: 9:00-17:00
sob-nd: 11:00 – 17:00 (od lipca do końca września)
Wejście do budynku PCIT od ulicy Jana Pawła II (przejście od strony Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej)
Serdecznie zapraszamy!