11 lipca 1943 roku zapisał się na kartach historii jako punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej – akcji masowej eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery, Ukraińską Powstańczą Armię oraz ukraińską ludność cywilną. W sobotę 11 lipca br. odbędą się Lokalne obchody 77 rocznicy Rzezi Wołyńskiej w Bazylice Limanowskiej.

W programie o godz 11: msza św. Po mszy św przy tablicach katyńskich obok Bazyliki złożone zostaną znicze połączone z modlitwą pod symbolicznym krzyżem upamietniającym ofiary bestiaskiej Rzezi Wołyńskiej .Asystę honorową podczas uroczystości pełnić będzie drużyna Strzelca nr 2402 pod dowództwem Starszego Inspektora Stanisława Dębskiego. Organizatorem uroczystości jest Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska.