W piątek 3 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Limanowej, któremu przewodniczył Pan Wojciech Włodarczyk.

W trakcie posiedzenia Rada zapoznała się z informacją o aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie limanowskim, ponadto dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej – Pan Marek Młynarczyk przedstawił członkom Rady informację o stanie bezrobocia na terenie powiatu limanowskiego oraz działalności PUP w Limanowej za I kwartał 2020 r., w tym o stanie realizacji projektów POKL współfinansowanych ze środków EFS za I kwartał 2020 r. Następnie członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Limanowej zapoznali się z informacją z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2017-2023 za 2019 r.

W dalszej części obrad Rada pozytywnie zaopiniowała propozycję zmian w podziale środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie aktywnych programów realizowanych przez PUP w Limanowej w 2020 roku.

Na zakończenie posiedzenia członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Limanowej wyrazili opinię w sprawie umorzenia należności z tytułu zwrotu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.