Logo Urzędu Pracy w Limanowej
Informacje

01.07.2020

Logo Urzędu Pracy w Limanowej

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że mikroprzedsiębiorcy, którzy otrzymali jednorazowo pożyczkę na pokrycie bieżących potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374 z późn.zm.) nie muszą składać wniosków o jej umorzenie.

Pożyczka wraz z odsetkami podlegać będzie umorzeniu z urzędu, pod warunkiem prowadzenia przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Fakt ten sprawdzany będzie na podstawie wpisu w CEIDG lub w KRS.