29 czerwca w Bazylice Kolegiackiej w Limanowej chór mieszany Canticum Iubilaeum pod dyrekcją Marka Michalika wystąpił z koncertem „Totus Tuus” dedykowanym Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w 100 rocznicę jego urodzin. Wydarzenie swoim patronatem objął m.in. Starosta Limanowski – Mieczysław Uryga.

Chórzyści w dzień Uroczystości Apostołów Piotra i Pawła o godz. 16:00 w limanowskiej Bazylice uświetnili mszę świętą swoim wykonaniem kompozycji Henryka Jana Botora „Missa Ioannis Pauli Secundi”. Po zakończeniu liturgii, o godzinie 17:00, również w bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, znany i wielokrotnie nagradzany w kraju oraz za granicą limanowski chór dał koncert pn. „Totus Tuus”.

Wspólnie z chórem wystąpili: Jadwiga Postrożna – solistka Opery Wrocławskiej, mezzosopran oraz Marcin Wasilewski – Kruk – kantor Kościoła Mariackiego w Krakowie, baryton.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot.: Mateusz Franczyk