Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie zaprasza do aktywnego udziału w akcji krwiodawstwa, która odbędzie się w dniu 1 lipca w godzinach od 8:00- 13:00. Zbiórka krwi zostanie przeprowadzona w Limanowskim oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Akcja krwiodawstwa